Skip to main content
Qliro Norge FAQ

Hvordan arbeider Qliro for å motvirke bedragerier?

Det er viktig at du som kunde føler deg trygg når du bruker Qliro. Derfor legger vi stor vekt på sikkerhet for alle våre tjenester.

For å kunne handle på faktura med Qliro, kan man ved behov verifisere seg med BankID. Dette er en del av vårt arbeid for å forebygge svindel, og gjør det veldig vanskelig for andre å handle i ditt navn og personnummer.

BankID er en måte å minimere risikoen for svindel, men vi har også mange andre kontroller og prosesser etablert for å sikre at det er riktig person som utfører kjøpet. På Qliro finnes en sikkerhetsavdeling som jobber daglig for å beskytte deg. Blant annet arbeider vi med et eget, avansert sikkerhetssystem og grundige prosesser og rutiner. Vi samarbeider også med Politiet, våre butikker og fraktselskapene for å undersøke og stoppe svindel, samt å sammen forebygge at det skjer igjen.

  • Was this article helpful?