Skip to main content
Qliro Norge FAQ

Jeg er ikke fornøyd med hvordan saken min ble håndtert - hva kan jeg gjøre?

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan en sak har blitt håndtert, kan du kontakte vår kundeservice og sende inn en klage. Vi tar alle klager alvorlig og får da en sjanse til å hjelpe deg.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, kan du kontakte vår kundemegler. Meglerens oppgave er å se på saken igjen, med nye øyne. Send e-post til kundemekleren og beskriv saken din så nøye du kan.

Hvis du ikke er fornøyd med kundemeglerens svar eller beslutning, har du rett til å ta saken til Forbrukerrådet eller til en allmenn domstol.

Kontakt Kundemegler

  • Was this article helpful?