Skip to main content
Qliro Norge FAQ

Hva gjør jeg hvis jeg har betalt for mye på min samlefaktura?

Hvis du har betalt hele gjelden din, og litt mer, vil du da få en tilbakebetaling av overskuddet fra oss. I så fall får du det mellom den 14. og 18., den måneden du betalte for mye. Hvis du betalte etter den 14., vil du motta tilbakebetalingen mellom den 14. og 18. den påfølgende måneden.

Når du har penger til gode, vil vi sende deg en e-post. Her kan du lese mer om hvordan tilbakebetalinger fungerer.

  • Was this article helpful?