Skip to main content
Qliro Norge FAQ

Hvordan avslutter jeg min Litt og litt-konto?

Når du har fullt ut betalt ditt Litt og litt-konto, blir det automatisk avsluttet.

Du vil fortsatt kunne se dine tidligere kjøp og betalinger på kontoen selv om den er avsluttet.

  • Was this article helpful?